top of page
  • iditgolriz

מענק לעצמאים - עקב משבר הקורונהרשות המיסים אישרה בשעה טובה תקנות שעת חרום מענק סיוע לעצמאים במסגרת התקנות יקבלו העצמאים העומדים בתנאי הסף מענק סיוע בגובה של עד 6000 ש"ח (הכנסה זו תהיה חייבת במס אך לא תחויב בביטוח לאומי ובמע"מ).

האפשרות להגשת בקשה למענק תעשה באזור האישי באתר רשום המיסים, אפשרות זו תפתח בשעה הקרובה לאחר פרסום התקנות. ניתן להגיש את הבקשה עד 60 יום מהיום.

המענק ישולם לעצמאי לאחר בדיקת הזכאות ישירות לחשבון הבנק המעודכן במרשמי מס הכנסה. מי שלא מעודכן לו חשבון בנק או מעוניין שהכסף ייכנס לחשבון אחר מתבקש לעדכן זאת באופן אישי או באמצעות רואה החשבון שלו.


סכום המענק יהיה 65% מהכנסה החודשים הממוצעת של העצמאי וזאת על פי נתוני דוח לשנת 2018. אם העסק נפתח בשנת 2019 - יהיה בהתאם לנתונים לשנת 2019. סכום המענק לא יעלה על 6000 ש"ח.


מי שפתח את עסקו לאחר 1/9/19 לא יהיה זכאי למענק.

תנאי הסף לקבלת המענק:

1. עצמאי מעל גיל 20 ובעל עסק פעיל לכל הפחות בתקופה 1.9.19 - 29.2.20.

2. הכנסה החייבת לשנת 2018 שאינה עולה על 240,000 ש"ח (בהכנסה חייבת לוקחים בחשבון הכנסות פטורות, לפני קיזוז הפסדים אך לא כולל רווח הון).

3. הכנסה חודשית ממוצעת של העסק עולה על 2000 ש"ח בחודש (כלומר מי מרוויח פחות לא יהיה זכאי).

4. הכנסות בני הזוג יחדיו אינה עולה על 340,000 ש"ח בשנת 2018.

5. יש ירידה של 25% לפחות בין המחזור העסקאות שידווח בחודשים 3-4/2020 בהשוואה ל -3-4/2019.

6. העצמאי הגיש דוח לשנת 2018.

להודעת רשות המיסים המלאה - https://www.gov.il/he/departments/news/sa020420-1

אני כאן לרשותך

חג שמח ובריא לכולם

עידית

147 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comentários


bottom of page