top of page

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

אני מאמינה שהנהלת חשבונות הינו כלי ניהול טוב לכל בעל עסק/מנהל ללא קשר לגודל העסק, לכן הנהלת החשבונות של העסק צריכה להיות מסודרת, מדוייקת וזמינה על מנת שתוכל לקבל את ההחלטות הטובות ביותר לעסקך.

במסגרת השירות אנו דואגים:

✔ לאיסוף החומר מבית הלקוח

✔ ביצוע הנהלת חשבונות שוטפת לעסקך

✔ דיווח לרשויות המס

✔ משלוח הודעה מראש על התשלומים לרשויות המס

✔ הפקת דוחות רווח והפסד על בסיס חודשי

וכמובן נמצאים כאן בשבילך בכל שאלה, בעיה או התלבטות.

חשבות שכר

חשבונות שכר

אם אתם מעסיקים עובדים או עובדים במסגרת חברה בע"מ ומעוניינים למשוך שכר אנו נדאג להכין לכם תלושי שכר מקצועיים בהתאם להוראות דיני עבודה. הכנת תלושי עבודה נעשית אך ורק על ידי חשבי שכר מוסמכים בעלי ידע וניסיון רב תחום וזאת על מנת לדאוג שלא תהיו חשופים לתביעות של  עובדים.

במסגרת השירות:

✔ אנו נגיש עבורכם את הדוחות החודשיים השוטפים (דוחות 102) והדוחות השנתיים (טופס 126 לרשויות המס)

✔ כמו כן נדווח לחברות הפנסיה וקרנות ההשתלמות עבור ההפרשות הסוציאליות מדי חודש.

✔ נפיק לכם תלושים (אותם נוכל לשלוח ישירות לעובד) ודוחות תמחיר (עלות עובדים) שונים, תוך הדרכה שלנו כיצד קוראים אותם ומה למדים מהם.

✔ נענה ונייעץ בכל השאלות הקשורות בהעסקת עובדים.

ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות

ביקורת פנימית

כל חברה חייבת בהגשת דוחות כספיים שנתיים לרשויות המס. אם החברה צורכת מימון בנקאי אז גם הבנקים דורשים לקבל דוחות כספיים אלו.

לצורך הכנת הדוחות כאמור מבוצעת ביקורת על ספרי הנהלת החשבונות של החברה תוך מתן הצעות לשיפור והתייעלות מערכת הנהלת החשבונות של העסק.

בדיקה אחת לרבעון של תוצאות הפעולות של החברה לצורך לצורך תכנון מס ו/או קבלת החלטות ניהוליות אחרות.

תכנון ויעוץ מס – בדיקה שוטפת ומתן המלצות לניצול מקסימלי של הטבות המס.

הגשת דוחות שנתיים מבוקרים למס הכנסה ולרשם החברות

 

כל זאת תוך ליווי החברה במהלך השנה, ייצוג מול רשויות המס, ייעוץ ומענה לשאלות המתעוררות מעת לעת.

דוחות שנתיים לעצמאים

דוחות שנתיים

כל עצמאי חייב בהגשת דוח שנתי המפרט את הכנסותיו והוצאותיו בשנת המס בהתאם לפקודת מס הכנסה.

אנו מסייעים בהכנת דוחות שנתיים לרשויות המס תוך ניצול מקסימלי של האפשרויות לחסכון במס

אנו מקפידים לבדוק את נתוני הנה"ח מספר פעמים במהלך השנה, על מנת לוודא שלא יהיו "הפתעות" של חובות גדולים למס הכנסה/ביטוח לאומי עם הגשת הדוח.

בסמוך לתום שנת המס הינך מקבל הנחיות ברורות ומדויקות לך על מנת שתוכל לנצל את מקסימום הטבות לחסכון במס.

שירות זה ניתן גם לעסקים שהנהלת החשבונות שהלם מבוצעת באופן עצמאי.

bottom of page