top of page
  • iditgolriz

הנחה בגובה 95% מתשלומי הארנונה לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונהכחלק מסיוע לעסקים שהכנסותיהם נפגעו בצורה משמעותית הממשלה אישרה הנחה בגובה 95% מתשלומי הארנונה.

מי זכאי להנחה?

עסקים הזכאים למענק השתתפות הוצאות קבועות של רשות המיסים ועומדים בתנאי הבא:


- עסקים שמחזור הכנסותיהם עד 200,000,000 ₪ והוכיחו ירידה של 60% בהכנסות עומת התקופה המקבילה בשנת 2019.


- עסקים שמחזור הכנסותיהם בין 200,000,000 – 400,000,000 ₪ והוכיחו פגיעה של 80% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.


ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי עסק ומשולמת בגינם ארנונה שלא למגורים.

תקופת הזכאות

הזכאות להנחה תחל מחודש יוני 2020 ועד ליוני 2021 והיא תינתן חודשיים קדימה על בסיס החודשיים הקודמים שלגביהם הוצהרה ונבדקה זכאות למענק הוצאות קבועות, למעט תקופת הזכאות הראשונה שתינתן ל 3 חודשים על בסיס בדיקת הזכאות למענק בחודשיים שקדמו להם. כך לדוגמא:

הנחה עבור החודשים יוני – אוגוסט 2020 תקבע לפי הזכאות למענק בחודשים מאי-יוני 2020.

הנחה עבור החודשים ספטמבר – אוקטובר 2020 תקבע לפי הזכאות למענק בחודשים יולי-אוגוסט 2020.

ההנחה תינתן עד יוני 2021 זאת בכפוף לכך שתתקיים הזכאות למענק הוצאות קבועות כפי שיקבע על ידי שר האוצר.

איך מקבלים את ההנחה?

- נכנסים לאתר רשות המיסים ומקבלים אישור זכאות למענק הוצאות קבועות לכל תקופה בנפרד.


- מגישים בקשה להנחה מארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות טופס מקוון (הטופס יפורסם בימים הקרובים בקישור https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx


- בבקשה יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים. ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את ההנחה בארנונה.


- העסקים הזכאים להנחה בהתאם לתקנות יועברו לרשויות אחת לחודש והרשויות יעניקו הנחה לזכאים לכך באופן אוטומטי ויעדכנו את העסקים על כך.

72 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page