top of page

האם אתה זכאי להחזר מס?

האם נוכה לך מס כשכיר?
האם החלפת מקומות עבודה או שלא עבדת מספר חודשים במהלך השנה?
האם קיבלת פיצויים פרישה או פדית תגמולים וחויבת במס הכנסה?
האם מכרת נכס ושילמת מס שבח? ו/או האם יש לך פעילות בשוק ההון?
האם חתמת אבטלה או שהיית בחופשת לידה?
האם קיבלת אובדן כושר עבודה מחברת הביטוח?
האם יש לך ילדים עם לקויות למידה?

קיימת אפשרות כי מגיע לך החזר מס, ניצור איתך קשר בהקדם

bottom of page