top of page
  • iditgolriz

פיצויים לעסקים עבור נזקים עקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע "שומר החומות"


צילום מאת - נחמיה גרשוני-איילהו - הפליקר


ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום רביעי האחרון את הצעת שר האוצר ישראל כ"ץ למתווה הפיצויים לעסקים עבור נזקים עקיפים שנגרמו להם כתוצאה ממבצע 'שומר החומות', בתאריכים 10.5.2021 ועד 21.5.2021. רשות המסים פועלת לפתיחת האפשרות להגשת תביעות מקוונות לפיצויים וצפויה לפרסם את ההנחיות והטפסים המקוונים להגשת התביעה, לאחר פרסום התקנות ברשומות. כלומר כרגע עדיין לא ניתן להגיש בקשות לפיצויים. כשהדבר יתאפשר אעדכן בהתאם. מתווה הפיצויים כולל שלושה מסלולים חלופיים לפי בחירת העוסק: מסלול מחזורים, מסלול שכר עבודה ומסלול חקלאים. עסקים באזור עד 40 ק"מ מהרצועה יכולים לבחור באחד משלושת המסלולים ולעסקים באזור מעבר ל-40 ק"מ ועד 80 ק"מ מרצועה מוצע מסלול שכר עבודה. התנאי לתשלום הפיצויים לעסקים בכל המסלולים הוא תשלום שכר לעובדים שנעדרו בימי הלחימה. א. מסלול מחזורים – מיועד לעסקים באזור עד 40 ק"מ מהרצועה עבור אובדן הרווחים בהתבסס על הירידה במחזור העסקאות שלהם בתקופת המבצע בהשוואה לתקופת הבסיס, קרי התקופה המקבילה בשנת 2019. מסלול זה גם נותן מענה לעוסקים פטורים, עוסקים המדווחים דו-חודשי, עסקים שנפתחו לאחר תקופת הבסיס, מוסדות ציבור ואיחודי עוסקים. במסלול זה תקרת הפיצויים הוגבלה ב-1.5 מיליון ₪ לעוסק. ב. מסלול שכר עבודה – מיועד לעסקים בשל אובדן שכר עבודה ששולם לעובדים המתגוררים באזור עד 80 ק"מ מהרצועה. נקבע סכום של 430 ₪ ליום עבודה לכל עובד שנעדר מעבודתו בשל השגחה על ילדו או עובד המועסק במוסד חינוך שנסגר לפי הנחיות פיקוד העורף. כמו-כן נקבעו הקלות לעובדים הגרים עד 7 ק"מ מהרצועה ועובדים עם מוגבלות והורים לילדים עם מוגבלות. ג. מסלול חקלאים – בשל המאפיינים הייחודיים של ענף החקלאות ניתן מענה ייעודי המסתמך על מספר העובדים בשטח החקלאי והקרבה של השטח לרצועה. עוד נקבעו הקלות לתשלום פיצויים במסלול האדום, המיועד לעסקים ביישובים עד 7 ק"מ מהרצועה כך שלצורך תשלום הפיצויים בענף תעשייה, אולמות אירועים ומוסדות תרבות לא תידרש הפסקת פעילות של 24 שעות ובענף מסחר ושירותים לא תידרש הפסקת פעילות של שבוע.

עוד אישרה הוועדה לקבוע פחת מואץ לניזוקים על ציוד שרכשו במקום ציוד שניזוק באירועי האלימות שנבעו מהסכסוך הערבי-יהודי בתאריכים 10.5.2021 עד 21.5.2021, וקיבלו פיצויים על הנזק הישיר שנגרם להם ובלבד שהנזק גרם להפסקת פעילות בעסק של 7 ימים ומעלה. קביעת פחת מואץ, שתקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים, נועדה להקל על תזרים המזומנים של העסקים שנפגעו ולעודד את הצמיחה, ההתחדשות וההתפתחות שלהם וחזרתם לשגרת פעילות.

15 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page