top of page
  • iditgolriz

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי-יוני 2020


אתמול בערב נפתחה האפשרות להגיש בקשה למענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה עבור החודשים מאי- יוני 2020.

מי זכאי?

עצמאים

  • עצמאים שמלאו להם 20 שנים לפחות בשנת 2019.

  • חלה ירידה של 40% לפחות במחזור ההכנסות בחודשים מאי- יוני 2020 בהשוואה לתקופה מקבילה בשנת 2019 והירידה נובעת בשל התפרצות נגיף הקורונה

  • הוגשו דוחות תקופתיים לתקופות אלו בשנת 2019 ו 2020.

  • ניהלת פנקסי חשבונות על פי החוק והפנקסים לא נפסלו

  • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019 למי שפתח את עסקו ב 2019.

  • הכנסתך החייבת בשנים 2018 או 2019 לא עלתה על 651,000 ₪, וסך הכנסתך החודשים הממוצעת מהעסק לא פחתה מ 714 ₪.

בעלי שליטה

  • בעל שליטה בחברת מעטים פעילה

  • החברה שילמה לבעל השליטה משכורת חצי שנה לפחות מיום 31/10/19

  • בעל השליטה אינו זכאי לדמי אבטלה מביטוח לאומי בשל הכנסתו.

סכום המענק

70% מהכנסתך החייבת הממוצעת לחודש בשנים 2018 או 2019 לפי הגבוה מבניהם כפול חודשיים ועד למקסימום של 15000 ₪.

המענק ששולם לך ביום 14/7/20 היה מקדמה על חשבון תשלום זה ולכן יקוזז מסכום המענק המגיע לך.

במידה וסכום המקדמה שקיבלת עולה על הסכום שמגיע לך לא תדרש להחזיר את המענק שכבר קיבלת.

איך מגישים ?

באזור אישי באתר רשות המיסים https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html#/clientDashboard

את הבקשה ניתן להגיש עד 25/11/20 והוא ישולם תוך 5 ימים ממועד השלמת אימות חשבון הבנק.


25 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page