top of page
  • iditgolriz

מענקים, חל"ת, הלוואות בערבות מדינה - חרבות ברזל - עידכונים


בשעה טובה אושר במליאת הכנסת בסוף שבוע שעבר מספר הקלות לצורך סיוע ועידוד במטרה להעיראת המשק, ולהניע אותו מבחינה כלכלית. חושבת כי תפקיד העורף במלחמה הזו היא לשמור על כלכלה חזקה!!!


מענק פיצויים

ביום חמישי, 9.11.23, אושר מתווה הפיצוי במליאת הכנסת.

המתווה עוסק במענקי פיצוי בגין החודשים אוקטובר ונובמבר 2023.

ביום חמישי הקרוב, 16.11.2023 צפויה להיפתח האפשרות להגשת הבקשה באתר רשות המיסים.


תנאי מקדים להגשת תביעה למענק הוא הגשת דוחות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.


המתווה מבחין בשני מסלולים:

1. מסלול לעסקים עם מחזור הכנסות (בשנת 2022) בין 12,000 ₪ עד 300,000 ₪ בשנה.

2. מסלול לעסקים עם מחזור הכנסות מעל 300,000 ₪.


מסלול לעסקים עם מחזור הכנסות 12,000 ₪ - 300,000 ₪ (כולל עוסקים פטורים)

בעלי עסקים בקטגוריה זו, לרבות עוסקים פטורים זכאים לפיצוי בהתאם לגובה המחזור ובהתאם לשיעור הפגיעה במחזור ההכנסות לפי הטבלה שלהלן:

לדוגמא עסק במחזור של 150,000 ₪ שספג פגיעה של 50% יהיה זכאי למענק בגובה 3,975 ש"ח

יש לשים לב: ההשוואה לבדיקת הזכאות הינה 9-10/2022 לעומת 9-10/23 למדווחים חד חודשי .או 10/22 לעומת 10/23 למדווחים חד חודשי ולעוסקים פטורים.

מקסימום מענק לעוסק פטור הינו 4,200 ₪.

מקסימום מענק לעסק עד 300,000 ₪ הינו 14,025 ₪.


מסלול לעסקים עם מחזור הכנסות מעל 300,000 ₪

המענק לעוסקים אלו מורכב משני חישובים:

1. השתתפות בהוצאות קבועות

2. השתתפות בהוצאות שכר – לעוסקים שמעסיקים עובדים.


סה"כ מענק = מענק הוצאות קבועות + מענק השתתפות בהוצאות שכר


חישוב מענק הוצאות קבועות:

מחשבים את ההוצאה החודשית הממוצעת (ללא רכוש קבוע בתקופה שמיום 1.9.2022 ועד ליום 31.8.2023 ומכפילים אותו במקדם הוצאות קבועות בטלה, בהתאם לשיעור הפגיעה לפי תדירות הדיווח.


לדוגמא – אם סה"כ ההוצאות השנתיות של העסק מסתכם ל 1,200,000 ₪, נחלק את ההוצאות ב 12 חודשים ונקבל הוצאה חודשית של 100,000 ₪ בחודש, בהנחה ששיעור הפגיעה במחזור ההכנסות מעל 80%, העסק יקבל מענק השתתפות בהוצאות קבועות של 22,000 ₪ (100,000 ₪ * 22%). ובנוסף יקבל מענק השתתפות בהוצאות שכר לפי החישוב הבא:


חישוב מענק השתתפות בהוצאות שכר:


שכר ששולם הינו הנמוך מבין השניים:

1. שכר ברוטו ששולם בחודש 10/23 לפי הדיווח בדוח 102 כפול 1.25 (כדי לגלם את עלות המעסיק כפול 75%


2. כמות העובדים כפול 11,870 ₪ (השכר הממוצע במשק) כפול 1.25


יש לשים לב כדי להיות זכאים למענק שכר יש לדווח 102 למס הכנסה לתקופה אוקטובר 2023.

כמו כן, לעסקים אלה נקבע מענק מינימום בגובה המענק לעסקים עם מחזור של עד 300 אלף ש״ח כמפורט בטבלה הקודמת (טבלה 1).

מי שסגר את התיק ברשויות המס עד 1.10.23 או דיווח 4 דוחות אפס רצופים לה יהיה זכאי למענקים.


הקלות במתווה החל"ת:

בהמשך למאמר הקודם שפירסמתי לפני כמה שבועות בנושא שניתן לקרוא כאן, להלן ההקלות שאושרו

· הסרת תנאי קיזוז ימי חופשה צבורים עד לקבלת דמי האבטלה.

· הארכה אוטומטית של ימי האבטלה למי שניצל 180% מימי הזכאות ב-4 השנים האחרונות.

· הפחתת תקופת החל"ת המינימלית עד לקבלת דמי אבטלה מ-30 ל-14 יום.

· תקופת האכשרה המינימלית לקבלת דמי אבטלה תקטן ל-6 חודשים מתוך 18 חודשים.

· ביטול 5 ימי המתנה

· ביטול גבייה מהמעסיק בתקופת החל”ת בסך של 350 ש״ח

· הארכת חל״ת אוטומטית למפונים

· מענק מיוחד לבני 67 ומעלה שאיבדו את מקום עבודתם

· ביטול ספירת ימי החל״ת למניין 60 יום למניעת פיטורין עבור נשים שחזרו מחופשת לידה

· מודל ייעודי לחישוב דמי אבטלה לעובדים שהינם עצמאיים ושכירים


הקלות אלו יתקיימו בתקופה שבין ה-7.10 ועד ל-30.11 - מועד היציאה לחל"ת שנקבע לפי שירות התעסוקה יהיה החל מהיציאה בפועל של העובד לחל״ת (כלומר אפשר להירשם רטרואקטיבית).


עובדים שיצאו לחל"ת צריכים להירשם תחילה בשרות התעסוקה ולאחר מכן להגיש תביעה לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי. לצורך כך צריך להיות בידהם תלושי שכר, הודעת המעסיק על יציאה לחל"ת.


קרן הלוואות בערבות מדינה – מסלול חרבות ברזל


בנוסף להקלות שבנק ישראל פירסם בתחילת חודש אוקטובר לגבי הלוואות בקרן ערבות מדינה שקיימות ( ניתן לקרוא על כך בהרחבה בקישור המצ"ב) ניתנת אפשרות לקבלת הלוואה חדשה במסגרת קרן חרבות ברזל באמצעות הבנקים


תנאי זכאות להלוואה:

עסקים הזכאים להגיש בקשה להלוואות במסלול "חרבות ברזל": עוסקים פטורים, עסקים קטנים, בינוניים וגדולים בעלי מחזור מכירות שנתי בשנה שקדמה לבקשה שאינו עולה על 500 מיליון ₪. תנאים אלו מתווספים לתנאי הסף המפורטים באתר אשר עשויים להשתנות מעת לעת.

תנאי ההלוואה:


* שיעור הריבית הממוצע בהלוואות שיועמדו על ידי נותני אשראי חוץ בנקאיים מסוימים יהיה במרווח שלא יעלה על 3.25% (גמא ניהול וסליקה) או 4% מעל ריבית הפריים.


מצ"ב קישור להגשת בקשה להלוואה.


לסיום מזמינה אתכם לעקוב אחרי בפייסבוק על מנת שתהיו חשופים לעדכונים.

76 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page