top of page
  • iditgolriz

העסקת עובדים בחג


לכבוד חג הפסח שאוטוטו כאן חשבתי לנכון להנגיש לכם כמה נקודות חשובות הקשורות בהעסקת עובדים:

ימי החג הם יום חמישי 6.4.23 ויום רביעי 12.4.23. יום המימונה, 13.4.23 אינו נחשב כיום חג אלא יום רגיל.

שי לחג

החוק אינו מחייב את המעסיק לתת לעובדים מתנה לחג. יחד עם זאת אם המעסיק נהג לאורך תקופה לתת מתנות לחג לעובדים הוא מחוייב להמשיך לעשות זאת. המתנה חייבת במס בין אם היא נתנה בכסף ובין אם היא נתנה בשווי כסף ולכן יש לתת לכך ביטוי בתלוש השכר.


עבודה בערב החג

ערב החג הוא יום עבודה מקוצר. על פי החוק יום העבודה בערב החג הוא שעה פחות מיום עבודה רגיל.

לדוגמא מי שעובד 6 ימים בשבוע, עובד ביום רגיל 8 שעות ביום ולכן בערב החג יום העבודה שלו לא יעלה על 7 שעות. מי שעובד 5 ימים בשבוע במקום לעבוד 8.6 שעות או 9 שעות הכוללות הספקה, העובד יעבוד 8 שעות עבודה בערב החג.

ישנן מקומות עבודה בהם נהוג לעבוד 5 שעות ביום, אם זה הוא הנוהג יש להמשיך לעשות זאת.


בכל מקרה מקובל כי יום עבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.

חשוב לדעת!!! או יותר נכון בואו נשבור את כל המיתוסים בנושא: יום חופשה בערב חג דינו כיום חופשה מלא, ללא קשר למספר השעות שנהוג לעבוד ביום זה.


עבודה בחג

לעובד יהודי ימי החג הם חגי ישראל.

לעומת זאת, עובד שאינו יהודי יכול לבחור אם ימי החג ישולמו לו יהיו על פי חגי ישראל או לפי חגי דתו.

הוראות החוק שעות עבודה ומנוחה החלות על מנוחה שבועית (שבת/ראשון) יחולו גם על החגים, כלומר העובד זכאי לתוספת שכר בעור שעות עבודתו בחג.

שעות חג אלו הן השעות מכניסת החג ועד ליציאת החג בדומה לשעות כניסה ויציאה של שבת.

עובד רשאי לסרב לעבוד ביום חג.


תשלום עבור עבודה בחג

עובד שעתי יהיה זכאי לתשלום עבור עבודה בחג בשיעור 150% + 100% עבור תשלום החג שהיה זכאי בכל מקרה, כלומר הוא יקבל 250%. בנוסף יהיה זכאי לשעות מנוחה במקום השעות בהן עבד בחג.

עובד במשכורת חודשית שעבד בחג זכאי לתוספת 50% מערך שכרו היומי עבור שעת עבודתו בחג, בנוסף למנוחה פיצוי בתשלום ביום אחר.

עבודה במוצאי החג מזכה את העובד בשכר רגיל.


עבודה בחול המועד

לא קיימת התייחסות בחוקי העבודה לשעות העבודה בימי חול המועד. לפיכך על פי החוק יש לראות בימי עבודה אלה כימי עבודה רגילים לעניין שעות העבודה.

במקומות רבים מקובל לעבוד בימים אלו מספר שעות נמוך יותר ביום לעומת ימים רגילים. נוהג זה מחייב את המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.


תשלום עבור חג

עובד חודשי זכאי לתשלום משכורת מלאה גם אם היה בחופשה במהלך החג.


עובד שעתי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג, וזאת לאחר 3 חודשי וותק ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג, למעט היעדרות באישור המעסיק.

עובד שלא שובץ למשמרת בערב החג או ביום שלאחר החג יהיה זכאי לתשלום שכר עבור העדרותו בחג עצמו, שכן העדרותו מהימים שלפי ו/או אחרי החג נעשו על פי שיבוץ המעסיק למשמרות ונחשבת להיעדרות בהסכמת המעסיק.

עובד המועסק רק בחלק מימות השבוע, ויום העסקתו נופל על יום החג ולכן נעדר מהעבודה זכאי לתשלום עבור יום עבודה זה.


הכללים כאמור מתייחסים לעובדים רגילים במגזר הפרטי במשק, אין התייחסות לתנאים במגזר הציבורי או בענפים מיוחדים בהם יש הסכמים קיבוציים או הסכמים אישיים המוסיפים על תנאים כאמור, ויש לפעול בהתאם להסכמים אלו.


לסיום, רוצה לאחל לך ולבני משפחתך חג פסח שמח.32 צפיותתגובה 1

פוסטים אחרונים

הצג הכול

1 Comment


תודה:)


Like
bottom of page